גישה לחיים – מאמרי העידן החדש

גישה לחיים – מאמרי העידן החדש

פרשת בא

 

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו"(שמות י' א').

 

לכאורה היה צריך לומר – 'לך אל פרעה', ולא בא. מסביר 'אבי עזר' שמילת הליכה מורה על הריחוק כמו "והלכת אליו". ומילת בא מורה על הקירוב כמו "בא אלי", ולא נכון לומר: לך אלי או בא אליו. אם כך, אז למה כאן הקב"ה מצווה למשה בא אל פרעה, היה נכון לומר – לך אל פרעה.

 

אלא שרצה הקב"ה להכניס את משה אל עולמו, ולהורות לו שאצלו לא שייך ריחוק כלל כי מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שהקב"ה מלמד את משה מהי הדרך לגשת אל פרעה. לבוא אליו בגישה של לא להסתכל על הצורה החיצונית שנראית כפרעה, אלא להסתכל עליו כבובה שהפנימיות והמהות שלה היא אלוהים. כעת כשאתה בא אל פרעה תבוא בגישה שאתה בא אלי.

 

שהרי כל המהות של פרעה ותפיסת עולמו הייתה שהוא מחויב המציאות, כביכול שהמציאות לא יכולה להתקיים בלעדיו. אם הוא נמצא המציאות קיימת ואם לא אז אין כלום. פרעה תפס את עצמו שעליו סובב כל העולם. ולכן אומר הקב"ה למשה – את זה צריך לשבור. את התפיסה הזאת צריך לפורר, ואיך נעשה את זה בפועל? על ידי הגישה שלך כשאתה עומד לפניו, אל תרגיש שאתה עומד לפני מחויב המציאות ואפילו אל תרגיש שאתה עומד לפני פרעה, כי כל מה שאתה רואה זה רק צורה חיצונית, רק הפנים החיצוניות של הדברים, כי אני מכוון את הכל.

 

 
הקב"ה אומר למשה, שים לב שאני זה שמכביד את ליבו, כי בדרך כלל כשאדם מקבל כל כך הרבה מכות, מטבעו להיכנע, ואילו כאן זה לא קורה. וכאן לכאורה היה נקודת השבר של פרעה המתבטאת במילים – 'ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים'. ולכן היה צריך להיכנע ולהישבר, ומה שאתה רואה שהוא עדיין לא נכנע, זה בגלל שאני הכבדתי את ליבו.

 

פרעה ישלח את העם רק כשאוריד ממנו את הכבדת הלב שהפעלתי עליו. משה והעם מזדככים בעשרת המכות, הם מבינים יותר ויותר שהכל בידי ה'. ופרעה גם כן עובר תהליך של הכרה אמתית במציאות. יש כאן שני נתיבים מקבילים, נתיב של פרעה עבדיו והעם. ויש את הנתיב של משה והעם. עשרת המכות פעלו בשני נתיבים מקבילים – 'נגוף למצרים ורפוא לישראל'. כל מכה בעצם מבצעת שני תהליכים הפוכים. היא מורידה את הרוע, מעבירה את השרביט מידיו של פרעה, ומחזירה את העטרה לידיו של הקב"ה.

 

אומר ה' למשה, זה בדיוק העניין שאתה צריך לספר לבינך ולבן בינך שאני הוא זה מחויב המציאות ולא פרעה. בשביל זה התעללתי – שיחקתי במצרים, כדי שתדעו ותכירו – כי אני ה'. איך תעשה את זה? על ידי שתלמד להסתכל על הפנימיות של הדברים כך תרגיל את עצמך לדבר אל מהות הדברים ופחות ופחות להיות מושפע מהצורות החיצוניות.

 

 

דבר זה אנו יכולים ללמד את הילדים שלנו על ידי שנחשוב בצורה הזאת על הסיטואציות שקורות לנו בחיי היומיום, וכך נבחן בכל פעם עם עצמינו האם אנחנו נותנים לצורות ולאירועים החיצוניים לשלוט עלינו ולנהל את דרכינו מחשבותינו ורגשותינו, או שאנחנו ערים למציאות ולרבדים שבה ואנחנו אלה שמנהיגים ולוקחים את המושכות בידיים לנהל את חיינו. הכל תלוי בצורות התגובה שאנחנו בוחרים להגיב בכל רגע נתון. כשאתה חי במהות אתה חי בעולם של אחדות. כאשתה חי בעולם של צורות אתה חי בנפרדות.

 

בברכת שבת שלום ומבורך

מיכאל אלר
ת ב י ן – ת קשורת ב ונה י חסים נ כונים

בלוגים נוספים

כתיבת תגובה