פני אדם – פנים אמתיות – מאמרי העידן החדש

פני אדם – פנים אמתיות – מאמרי העידן החדש

פרשת שמות

 

השבוע בקריאת הפרשיות אנחנו עוברים מספר בראשית לספר שמות. ספר שמות הוא לא רק המשך של ספר בראשית אלא הוא משלים אותו. בספר בראשית דיברנו על בריאת העולם למדנו את דרכיהם של האבות אברהם יצחק ויעקב. כעת, לאחר שיעקב ובניו יורדים למצרים בעצם מתחיל סיפור חדש, סיפור של גלות, של עבדות ושבר  עד לסוף הספר שמגיע לגאולה, בנייה ומסגור מחדש – תהליך של גאולה.

 

למעשה, ספר שמות משלים את ספר בראשית בכך שספר בראשית מדבר על בניית האדם השלם, מסביר מיהו האדם השלם – יעקב ואיך להגיע לידי שלמות זו. ואילו ספר שמות מסתכל על האדם מהפן של היותו כחלק מעם. עובר דרך כל ההתמודדויות, הלבטים והספיקות של האדם כחלק מהשלם.. כחלק מקבוצה.

 

אם בספר בראשית עסקנו בבריאת העולם ובניית קומת האדם כמקבילה לבריאה. בספר שמות אנחנו עוסקים בעיצוב של העם כעם עד כדי איחוד בזמן מתן תורה כאיש אחד בלב אחד, כיחידה אחת שלמה המורכבת מאיברים שונים.
כך הוא סדר הדברים, האדם צריך לבנות את הקומה האישית שלו על פי הדרך שעברו בה אבותינו והנחילו לנו את המסלול המזוקק. ובכך ימצא האדם את דרכו שלו וינחה את חייו על פיה.

 

למעשה, ניתן לומר כי תהליך בריאת העולם אינו מסתיים בבריאת העולם הפיזי ללא אדם, ואינו מסתיים גם בבריאת האדם, כי האדם כשלעצמו ללא שייכות וחיבור, ללא מערכת של נתינה וקבלה, ללא מערכת שמושתתת על אהבה דביקות וחיבור למשהו שגדול ממנו, אין אלו חיים בעלי משמעות.

 

בספר שמות אנחנו נחשפים לסיומה של הבריאה המתהווה תוך כדי תהליך של ירידה למצרים, עבדות ואז יציאה לחירות דרך קבלת התורה. לא יתכן עולם ללא אדם, ללא עם ישראל, ללא התורה ולא יציאתם של עם ישראל ממצרים וכניסתם לארץ ישראל. העולם מקבל את צורתו ומשמעותו רק על ידי האדם שנכנס לתוכו, האדם בעל מודעות פנימית ועצמתית נותן ומפיח חיים בכל דבר דרך שימת הלב שלו אל הערך המתאים לו, וכשנותן לו את היחס הראוי לו.

 

כאן בספר שמות מתגלה ומתברר יותר לעומק ובפרוטרוט כי לכל אדם שני פנים, האחד הוא היותו ביחס לעצמו עם האמת הפנימית והיושרה שלו, איך הוא מתנהג כשהוא נמצא לבד, כמה אמון יש לו ביחס לעצמו. ואילו השני היותו ביחס לחלק מקבוצה, כחלק מעם, כחלק ממשהו גדול יותר, איך הוא מתנהג כשהוא עם חברים, משפחה או סביבה.
כאשר שני החלקים האלה מגיעים לשלמות, ראשית על ידי מודעות האדם ותפיסתו את המציאות באופן אמתי נכון וישר, להבנת תפקידו וייעודו ברמה האישית שלו ביחס שלו לעצמו לאלוהים ולמציאות, לאחר מיכן מתפנה האדם להיכלל בתוך העם להיות שייך, להיות חלק ממשהו שהוא רוצה להיות שייך אליו.

 
בברכת שבת שלום ומבורך
מיכאל אלר

תבין – תקשורת בונה יחסים נכונים

בלוגים נוספים

כתיבת תגובה